Fisk og skaldyr indgår i en sund kost

Fisk er sundt

Fisk og skaldyr udgør en vigtig del af en sund og varieret kost. Både fordi disse fødevarer har mange ernæringsmæssige fordele, og fordi de har sundhedsmæssige gevinster.

Fisk og skaldyr er almindeligvis relativt fedtfattige, og fedtet består desuden i høj grad af en særlig type fedtsyrer, som næsten udelukkende findes i føde fra havet. Det er n-3 fedtsyrer eller i daglig tale fiskeolier.

Fisk og skaldyr indeholder vigtige mineraler og vitaminer, som den øvrige kost kan være relativt fattig på. Bl.a. om D-vitamin og mineralerne jod og selen.

Der tales meget om, at fisk kan indeholde giftstoffer fra miljøforureningen. For de fleste miljøforurenende stoffers vedkommende er indholdet i fisk imidlertid faldet gennem de sidste årtier. Den nuværende viden peger på, at vi skal spise meget store mængder af især fede fisk, før indtagelsen begynder at blive sundhedsmæssig betænkelig.

Hvis man spiser meget fed fisk, anbefales det for en sikkerheds skyld at veksle mellem forskellige typer fisk samt at spise både fede og magre fisk.
Det stemmer godt overens med kostrådene nævnt i næste afsnit, der netop lægger vægt på, at vi spiser varieret inden for de enkelte kostgrupper.