Havål

Conger conger

Havål

Modsat den almindelige ål (Anguilla anguilla) har havålen overbid, og munden er rigt udstyret med knivskarpe tænder. Desuden er havålens rygfinne længere end ålens, da den alle-rede begynder over brystfinnen. Kødet er udmærket og smager næsten som den almindelige åls, men det er en smule grovere.

Den suverænt største af alle de mange ålearter. Mere end 75 kg tung og 3 m lang kan den blive, og fisk på op til 2 m landes regelmæssigt. I modsætning til den almindelige ål, som fødes i saltvand og vokser op i ferskvand, lever havålen hele sit liv i havet. Fælles for begge arter er dog, at de dør efter gydningen.

Havålen foretrækker klippebund, hvor den kan gemme sig i sprækkerne, og er derfor ikke almindelig i danske farvande. Den lever i dybder ned til 400 m. Hovedudbredelsen er farvandene omkring Irland, England, Spanien og Portugal. Ikke mindst store skibsvrag er yndede tilholdssteder for havålene.Havål har groft kød, der bedst spises i røget tilstand.

Havålen er først kønsmoden i 7-8 års alderen. Den gyder op til 8 millioner æg på dybder fra 1 til 3 km. Det menes, at de vigtigste gydeområder ligger ved Açorerne. Selve gydningen er aldrig blevet iagttaget direkte, så denne livsfunktion hos havålen om-gærdes af samme mystik som hos den almindelige ål. Efter gydningen dør ålen. Ålelarverne driver med strømmen i op til to år og søger derefter mod bunden.

Føde

Føden består af blæksprutter og stort set alle slags fisk, der er mindre end den selv. Havålen bruger samme ædemetode som slangen: Den sluger byttet helt.

Fangstperiode

Havålen findes normalt kun under vore himmelstrøg i sommermånederne. De få eksemplarer, der fiskes i vintermånederne, er normalt totalt udmattede, idet de trives utroligt dårligt i koldt vand. Havål er som regel bifangst ved trawlfiskeri.

Fangstmetode

Trawl, Krog

Havålen er en meget populær sportsfisk, hvor den forekommer. Den kan blive stor, og den er uhyre stærk at have på krogen.

Der er tale om lyssky fisk, der bedst fiskes i døgnets mørke timer. Og altid på en kraftig bundsnøre med stålforfang foran 10/0 krogen, da havålen har mange og spidse tænder.For fiskeren gælder det om at sætte hårdt mod hårdt fra første sekund, da havålen ellers altid får sat sig fast på bunden.

Selve hugget er imidlertid forsigtigt, og modhugget skal ikke falde, førend fisken virkelig har taget agnet. Under fighten snor og vrider havålen sig, så forfang og fisk ofte vikles uhjælpeligt sammen.

Fredningstid

Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål

58 cm.

Anvendelse

Dampning, Stegning, Grill, Kogning, Friture, Mikroovn, Ovnstegning

Næringsværdi pr. 100 gr.
Energi 483 kJ
Protein 18,1 g
Kulhydrat 0,0 g
Fedt 4,6 g