Gedde

Esox lucius

Gedde

Gedden, som kan nå vægte på over 20 kg, er den største ferskvandsfisk i Danmark. Gedder over 10 kg fanges regelmæssigt, men fisk større end 5 kg betragtes som store. Hunnerne er altid de største – hannerne vejer kun sjældent mere end 3 kg.Gedden gyder typisk i april måned, hvorefter den træffes på det lave vand nær sivbræmmer og åkander. Sommeren tilbringes længere ude i mere køligt vand - vinteren på dybere og da varmere vand. Typisk står de største gedder på det dybeste vand.Gedden er en typisk enspænder, der tilbringer det meste af tiden med at ligge på lur efter sit bytte. Den holder fortrinsvis til i rankegrøden, nær sivbræmmer og åkandebælter, som byder på gode skjulesteder. Herfra gør gedden lynsnare udfald mod forbipasserende bytte – det være sig småfisk, frøer eller fugle.Gedder kan tage bytte på op mod halvdelen af deres egen størrelse. Normalt foretrækker de dog langt mindre fødeemner.

Gedden er generelt en stationær fisk, men i større søer vandrer den mellem gydepladsen og jagtområderne. Den lever i søer, floder og elve, men også i brakvand - f.eks. i Østersøen. Den "står" fuldstændig ubevægelig på lavt vand mellem sivene og venter på byttet. Om vinteren trækker den ud på dybere vand.

Hannen er kønsmoden, når den er mellem 1 og 3 år gammel, hunnen når den er 2-5 år. Gydeperioden er fra marts til maj, hvor vandtemperaturen er på mellem 2 og 12 grader. Gedden kan gyde op til 250.000 æg.

Føde

Gedden æder stort set alt, der bevæger sig såsom vandfugle, snoge, vandrotter og fisk - inklusive sine egne artsfæller.

Fangstperiode

Gedden er fredet mellem 1. april og 30. april.

Fangstmetode

Akvakultur, Ruse, Krog

Traditionelt medes der meget efter gedder – med død eller levende agn, som utvivlsomt er den mest effektive fangstmetode til især store gedder. Store agnfisk giver færre, men så meget større gedder. Et stålforfang er bydende nødvendigt til dette fiskeri.De fleste danske gedder fanges dog nok på spin. På lavt vand er store roterende bladspinnere effektive – brede blink med en vaklende gang ligeledes. De såkaldte ”grødeblink” med beskyttet krog er ideelle til fiskeri i vegetationsfyldt vand. De helt store gedder tages i regelen på store woblere trukket langsomt efter en båd på dybere vand.I de senere år er fluefiskeri efter gedder blevet populært. Gode geddefluer er mindst 10 cm lange og fyldt med flash og farver. Et kort forfang af ekstratyk nylon eller bedre endnu, stålwire, er nødvendigt.

Fredningstid

01.04 - 30.04 i ferskvand.

Mindstemål

40 cm.

Anvendelse

Dampning, Stegning, Grill, Mikroovn, Ovnstegning

Næringsværdi pr. 100 gr.
Energi 369 kJ
Protein 19,0 g
Kulhydrat 0,0 g
Fedt 1,2 g