Brisling

Sprattus sprattus

Brisling

Brisling kaldes også skarpsild. Forekomsten af brisling varierer uhyre meget fra år til år. For eksempel var Nordsøbestanden af 1-årige brislinger i 1989 50 gange større end bestanden af 1-årige fisk i 1986. Biologerne mener, at dårligt vejr er den værste synder i forhold til antallet af brisling, da æggene ikke får lejlighed til at udvikle sig i fred.

Brislingen minder meget om silden, hvad farve og form angår. Imidlertid kan man altid identificere den ved at føle på bugen, hvor skællene sidder som små savtakker - deraf navnet skarpsild. Både brislingens skæl og øjne er større end sildens. Små brislinger er populære i England, hvor de saltes hele, og derefter steges. Røget brisling er en delikatesse i det meste af Europa. Efter manges mening, er smagen ikke så ram som sildens. Brislingen benyttes også i mindre udstrækning som industrifisk til produktion af fiskemel og olie.

Brislingen lever fra Nordnorge til Middelhavet. I 1970'erne -top-pede fiskeriet i Nordsøen, Kattegat og Skagerrak, hvorved arten nærmest blev udryddet.

Brislingen starter allerede gydningen i januar og fortsætter helt frem til juli. Hunnen gyder op til 15.000 æg pr. gydning. Æg-gene svømmer frit rundt i vandet og klækker efter en uges tid. Kun en brøkdel af brislingesmåfiskene overlever denne periode. Først når brislingen er 3 år gammel er den kønsmoden.

Føde

Føden består af dyreplankton.

Fangstperiode

Brislingen må fanges året rundt.

Fangstmetode

Akvakultur, Ruse, Trawl, Garn, Not, Krog, Snurrevod

Fredningstid

Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål

Intet officielt mindstemål.

Anvendelse

Dampning, Stegning, Grill, Kogning, Friture, Mikroovn, Ovnstegning

Næringsværdi pr. 100 gr.
Energi 685 kJ
Protein 16,8 g
Kulhydrat 0,0 g
Fedt 10,5 g