Brasen

Abramis brama

Brasen

En af de mest almindelige fredfisk i Danmark, hvor den findes overalt - småsøer, moser og damme dog undtaget.

Søerne skal have en vis størrelse og tilpas store områder med vegetationsfri barbund, førend brasen trives. Brasen lever nemlig fortrinsvis af myggelarver, som den suger op fra søernes barbund med sin udskydelige mund.

Fangstmetode

Populær medefisk i såvel større åer som søer, hvor brasen på 2-3 kg er almindelige. I gydetiden, der ligger i maj-juni, udvikler hanfiskene markante gydevorter på hovedet.

Brasen er en af medefiskerens favoritfisk, som kan tages på flåd eller med bundsnøre.

På søernes barbund er ”ledgering” med glidesynk det mest effektive – specielt hvis det kombineres med en følsom ”swing tip” eller ”quiver tip”, der bedre end en almindelig stangspids kan registrere de ofte forsigtige hug.Små regnorm er standardagnen – gerne flere mindre på en enkelt krog.

Da brasen går i flok, kan man opnå store fangster ved at forfodre i god tid et bestemt sted i søen. Fiskeriet kan da være hektisk, når der pludselig er en krog i maden.

Fredningstid

Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål

Intet officielt mindstemål.