Blåmusling

Mytilus edulis

Blåmusling

Blåmuslingen kaldes også pælemusling og er noget af en vitaminbombe. Den er rig på A, B, C og D vitamin samt på -pro-teiner og mange sunde mineralsalte. Nogle enkle og få forholdsregler skal overholdes, når man spiser blåmuslinger. De skal være friske, og skallerne skal i ubehandlet stand være lukkede. Efter -kogning skal de, som ikke åbner sig, kasseres.

Blåmuslingens skal er næsten trekantet. Skallens farve er blålig hos ældre eksemplarer og brunlig hos de yngre. På indersiden er den forsynet med et perlemorslag. Blåmuslingen er et vel-smagende og sundt skaldyr. Inden kogningen fjernes "skægget", som sidder lige i åbningen af muslingen.

Blåmuslingen lever på lavt vand ned til 10 meters dybde. Den er uhyre hårdfør og tåler store variationer i temperatur og saltholdighed samt længere tids udtørring - dvs. tilpasset levestedet i tidevandszoner. Blåmuslingen fæstner sig til pæle, sten eller plantevækst, og på store banker sidder muslingerne ofte i lag. I mange lande i Europa "dyrkes" muslinger med held.

Blåmuslingen er særkønnet, og æg og sæd gydes i vandet om foråret. Når den er 1 år gammel, gyder den mellem 5 og 10 -millioner æg. Blåmuslingen kan blive op til 15 år gammel.

Føde

Muslingen lever af mikroskopisk plankton.

Fangstperiode

Blåmuslingen kan fiskes året rundt.

Fangstmetode

Akvakultur, Trawl

Fredningstid

Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål

Intet officielt mindstemål.

Anvendelse

Dampning, Stegning, Grill, Friture

Næringsværdi pr. 100 gr.
Energi 384 kJ
Protein 14,4 g
Kulhydrat 3,3 g
Fedt 2,2 g