Aborre

Perca fluviatilis

Aborre

Af mange regnet for den mest velsmagende fisk i danske søer. Forårsgyder, der sommer og efterår ofte i samlet flok jager stimer af småfisk op i overfladen. Da kan man opleve det såkaldte "mågesjov", hvor panikslagne småfisk jages af fisk fra neden og fugle fra oven. Er genstand for et populært isfiskeri i hårde vintre.Ofte findes der forskellige aborretyper i større søer: Farvestrålende aborrer, der fortrinsvis lever nær bredderne på lavt vand. Og blege pelagiske aborrer, der bliver store på en diæt af småfisk i frivand.Fisk over kiloet regnes for store og optræder oftest i bestande, som vokser op i brakvand – det være sig Køge Bugt, Nakskov Inderfjord eller Randers Fjord.Gydningen finder sted i april-maj, hvor fiskene lægger lange guirlander af æg hen over vegetationen.

Næsten alle danskere kendder aborren, eller på latin ”Perca fluviatilis”. Aborren er da også en af de mest almindelige danske fisk, hvilket gør den til en yderst fanget art af de danske lystfiskere.

Hvis du selv vil på jagt efter aborren, så kan du tit og ofte være heldig med at finde den i små åer eller søer. Den elsker at svømme rundt mellem mange af søbundens planter, da den let kan finde småfisk og insekter som den kan spise.

Hvis du derimod er til de større vandarealer, så kan du også finde aborren svømmende rundt tæt ved vores kyster. Specielt ved Øresund kan der være mange af slagsen.

Aborren bliver ofte omkring 25-30 centimeter lange, hvis de har haft et helt almindeligt standard liv. Hvis den derimod har haft et godt og sundt liv, så kan den blive helt op til en halv meter.

Hvis en aborre har levet virkelig godt, og spist mere end rigeligt, så kan sådan en krabat komme op over to kg. Det er altså noget af en fisk, man lige pludselig kan få på krogen.

Den holder virkelig af at opholde sig i stimer. De følges tit sammen med andre aborrer der er på samme størrelse med den selv.

Føde

De større aborrer jager ofte efter føde ude på det åbne vand, mens de mindre størrelser hygger sig inde ved vandplanterne. Der kan den finde føde som dyreplankton og tanglopper, mens den større aborre begynder at jage fisk.

Fangstperiode

Aborre kan fiskes hele året.

Fangstmetode

Aborren fanges ofte på naturlig agn.

En stor regnorm på en krog fanger godt – fisket under et flåd på lavere vand eller på en bundsnøre over dybt vand.

Sådan fanges da også de fleste store brakvandsaborrer, når de er gået op i åerne for at gyde.

Søernes allerstørste aborrer fanges bedst på levende skaller eller løjer – fisket på løs line eller under et flåd.

De fleste aborrer tages dog på spin – på 5-9 cm woblere trukket efter en båd eller 7-12 grams bladspinnere fisket på let kastegrej. Den tandløse aborre har en forkærlighed for fjerklædte kroge, som de ynder at suge ind i den store mund. Spinnere med fjerklædte trekroge er derfor en klassisk favorit til aborrefiskeri. Små 5-10 grams jigs med bløde gummihaler fanger ligeledes godt, når de fiskes over hård bund, hvor aborrerne ynder at holde til.

Fredningstid

Ingen officiel fredningstid.

Mindstemål

20 cm i brak- og saltvand (undtaget i Ringkøbing og Stadil fjorde)